Rolne - Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

UBEZPIECZENIA
Oferta ubezpieczeń dla rolników
OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie OC dla rolników

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną. Każdy rolnik – nie tylko właściciel gospodarstwa rolnego, ale także dzierżawca i najemca gospodarstwa rolnego – jest zobowiązany takie ubezpieczenie wykupić.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników przysługuje w sytuacji gdy:

 • rolnik,
 • osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika

są obowiązani do odszkodowania za szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia. Wyrządzona szkoda musi mieć związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • tytoń
 • chmiel,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
truskawki,
rośliny strączkowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:
 • powódź,
 • suszę
 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne.

Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty zobowiązany jest ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw.
Począwszy od 1 lipca 2008 roku za niewywiązanie się z obowiązku ubezpieczenia przynajmniej połowy upraw rolnikom grozi kara – po 2 euro za każdy nie ubezpieczony hektar.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
Poza OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego rolnik – w myśl ustawy – powinien również zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:
 • ognia,
 • huraganu,
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Budynek podlegający ubezpieczeniu to, zgodnie z prawem budowlanym, obiekt, który ma fundamenty i jest pokryty dachem – nie musi mieć jeszcze okien i drzwi. Przy czym, by obowiązek ubezpieczeniowy powstał budynek powinien mieć co najmniej 20m2 powierzchni.
 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego