WARTO WIEDZIEĆ - Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Biuro Ubezpieczeniowe - Puck, ul. Wałowa 10 - Elżbieta Ewa Potrykus tel./fax.: (58) 673 41 69 , kom.: 515 636 255
Szybki kontakt:

Biuro Ubezpieczeniowe
Elżbieta, Ewa Potrykus
ul. Wałowa 10
84-100 Puck

Tel./Fax: (58) 673 41 69
Tel. Kom: (58) 515 636 255
biuro@puck-ubezpieczenia.pl

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8.00-17.00
Sob.   10.00-13.00WARTO WIEDZIEĆ

O czym powinieneś pamiętać sprzedając pojazd?
W przypadku sprzedaży pojazdu obowiązkiem dotychczasowego właściciela jest:
  • Pisemne powiadomienie ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu oraz przekazanie danych nabywcy (imię,nazwisko,adres zamieszkania i nr PESEL lub nazwa,siedziba i nr REGON) w terminie do 14 dni.,
  • Przekazanie nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kartą pojazdu (jeśli została wydana).
 
Pamiętaj o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi!
Jeśli nie poinformujesz nas o zbyciu pojazdu, istnieje zagrożenie, że w przypadku szkody możesz zostać umieszczony w bazie szkodowej UFG, a tym samym będzie to miało negatywny wpływ na Twój bezszkodowy okres ubezpieczenia i płaconą składkę.
 
Pamiętaj!
Jeżeli kupiłeś pojazd posiadający ważną polisę OC, ochrona ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać po zakończeniu okresu, na który została zawarta. Nie ulega ona automatycznemu wznowieniu!

KARY ZA BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC ?
Wg polskiego prawa każdy pojazd zarejestrowany na terenie RP ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie OC.
Obowiązek dotyczy posiadaczy pojazdów :
• pojazdów samochodowych,
• motorowerów,
• motocykli,
• ciągników rolniczych
• przyczep, oraz
• pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Należy pamiętać :
  • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
  • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
  • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
  • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
  • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP

Nie dotrzymanie któregoś z w/w terminów może skutkować, że wyniku kontroli przez jedną z uprawnionych instytucji , UFG ( Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ) wezwie nas do przedłożenia ważnej polisy lub w przypadku jej braku nałoży na właściciela pojazdu karę :
Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:
1. rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
• samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
• do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
• 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
• powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!
Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).
Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

SYSTEM ZIELONEJ KARTY
Gdzie potrzebujesz Zielonej Karty?
Albania,
• Białoruś,
• Bośnia i Hercegowina,
• Iran,
• Izrael,
• Macedonia,
• Maroko,
• Mołdawia,
• Rosja,
• Serbia,
• Czarnogóra,
• Tunezja,
• Turcja,
• Ukraina.
Dlaczego „Zielona” Karta?
Ubezpieczenie Zielona Karta posiada jeden wzór graficzny obowiązujący we wszystkich krajach. Papier, na którym drukowana jest polisa ma kolor zielony – stąd wzięła się nazwa tego dokumentu. Oprócz koloru papieru, istnieje dodatkowa zasada dotycząca języka, która mówi, że polisa wydawana jest w języku narodowym kraju działalności Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz w jednym z dwóch języków oficjalnych, tj. angielskim lub francuskim.


Nasi partnerzy 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego